Unique dogs

 

Some dogs have unique characteristics, a serious disease or just do something very unusual that we, their owners, like to share under the headline "Unique dogs"

 

Spår  Hur kan veterinärer se och tycka så olika?
Kaztor opererad för osteochondros

  How can vets give so different diagnosis?
     

Spår  King traskar för hälsan

  King is walking for his health
     

Spår  Jag är blodgivare jag, säger Fame

  I am a blood-donor, says Fame
     

Spår  Gör som Scarlet ... lämna blod till cancerforskningen

Do like Scarlet ... give blood to the cancer-research

Spår  Det är väl inget hinder, säger Scarlet

  There is nothing against it, says Scarlet
     

Spår  Gamine ger Demodex ett ansikte

Gamine gives Demodicus a face
       Demodex - inga problem på berner Demodicus - no problem on Bernese mountain dogs
       Skyldigheter vid avel på demodexdrabbade avelsdjur Responsibilities when breeding on a dog suffering fom Demodicus
       Slutet gott ...? A happy end ...?
     

Spår  Märkessnobben Gamine

   Gamine, The trademark snob
     

Spår  Jag mår toppen ... säger Angel

I feel great ... says Angel
     

Spår  Hjälpsamma Ivory

  Helpful Ivory
     

Home