Demodex - inga problem på berner
...


 

Vår rasklubb säger att vi inte har problem med demodex. Samtidigt vägrar de tala om vilka hundar som blivit drabbade av det.

Inom klubben är det idag hemligt vilka hundar som är och har varit drabbade av just demodex. Samtidigt går de ut med uppgifter när det gäller andra sjukdomar som våra hundar har blivit drabbade av och eventuellt är avlivade för. Uppgifter om sjukdomar, utöver demodex, blir med andra ord officiella när vi uppfödare lämnar in dessa till rasklubben. Varför gör de sådan skillnad?

Idag kan vi uppfödare inte skydda oss mot att få in demodex på våra hundar. Vi får förlita oss på att ägaren och uppfödaren till den andre hunden är ärlig.

Då måste man ställa sig frågan: hur många har berättat att de har demodex på sina avelsdjur? En, såvitt jag vet, och det är en täckhundsägare. Resterande uppfödare som drabbats av demodex håller tyst, avlar vidare och detta med vår rasklubbs godkännande! Samtidig undrar man verkligen över mörkertalet på denna för hunden mycket plågsamma hudsjukdom.

 

Jag vägrar hålla tyst och ljuga om min avel. Jag vägrar att bryta mot svensk lag och jag vill kunna se både mina valpköpare och övriga ärliga uppfödare i ögonen, utan att behöva skämmas.

Jag har även ställt en fråga till vårt kära avelsråd om man får avla på kända genetiska sjukdomar och få valpförmedling bara hunden är utställd. De har svarat mig att de inte förstår frågan. I de avels- och uppfödaretiska reglerna står att man inte får avla på "kända allvarliga genetiska sjukdomar". Tyvärr verkar inte vårt avelsråd veta vad den texten betyder, eller vet de inte att demodex hör dit? Mycket märkligt!

• Vet du som är uppfödare vilka skyldigheter du har när du avlar på t ex demodexdrabbade avelsdjur? Läs mer

Gamine ger demodex ett ansikte

• Läs även den utmärkta och informativa
Demodexföreläsningen av Kerstin Bergvall,
som finns publicerad på Internet. http://www.pinschersektionen.se/halsa/Demodex.doc

     Hem