Skyldigheter vid avel på demodexdrabbade avelsdjur 
  • Om allvarliga fall av angrepp från demodexkvalster har konstaterats i en kull bör både han och tik tas ur avel, liksom både drabbade och friska valpar i den aktuella kullen.
  • På grund av att orsaken till demodex är väl känd och att den genetiska bakgrunden är så enkel, så kan uppfödaren ställas till ansvar för köparens alla kostnader av demodexangrepp.
  • Måste hunden avlivas så kan uppfödaren dessutom drabbas av skyldighet att återbetala köpesumman samt svara för alla uppfödningskostnader som köparen haft fram till dess hunden avlivas. Det gäller dock bara om det kan visas att uppfödaren rimligen borde ha känt till riskerna därför att liknande fall tidigare inträffat med hundar som är nära släkt med den drabbade hunden.
 
  • Enda sättet vilket en uppfödare kan gardera sig helt mot sådant ansvar är att i köpehandlingarna informera om den ökade risken och att också sätta ned köpesumman av den anledningen. Valpen har då inte längre den aktuella immunförsvarsbristen som ett "dolt" fel.
  • Köparen har varit medveten om riskerna och får då själv ta alla kostnader som demodexangreppen kan åstadkomma.

Ovanstående sammanställning är gjord baserad på
Demodexinformation av Per-Erik agronomie doktor i husdjursgenetik

Läs också:
Gamine ger demodex ett ansikte
Demodex - inga problem hos berner

     Hem