Fagos meriter
Lordchamp Fago By the Devil

Fago  

Fagos aktuella titlar är:

LPI
LPII
RLD A
RLD F
RLD N
SE VCH

Tidigare historik:

 
     

2007-05-05

Skara

Utställning Nat.

SKK SKK

JUNKL: 2

2007-07-13

Tvååker

Utställning Nat.

SKK HAKK

UKL: 3

2007-09-08

Alingsås

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 2
Poäng: 153,5

2007-09-16

Romelanda

Mentalbeskrivn hund

SBK

Känd mental status
1a. Kontakt hälsning: 2
1b. Kontakt samarb.: 3
1c. Kontakt hantering: 2
2a. Lek 1 leklust: 4
2b. Lek 1 gripande: 3
2c. Lek 1 grip/dragk: 2
3a 1. Förföljande: 4
3a 2. Förföljande: 4
3b 1. Gripande: 1
3b 2. Gripande: 3
4. Aktivitet: 2
5a. Avst.lek intresse: 2
5b. Avst.lek hot/aggr: 1
5c. Avst.lek nyfiken: 1
5d. Avst.lek leklust: 1
5e. Avst.lek samarb.: 1
6a. Överr. rädsla: 4
6b. Överr. hot/agg: 3
6c. Överr. nyfikenhet: 2
6d. Överr. kv. rädsla: 4
6e. Överr. kv. intr.: 1
7a. Ljud rädsla: 5
7b. Ljud nyfikenhet: 5
7c. Ljud kv. rädsla: 1
7d. Ljud kv. intresse: 1
8a. Spöken hot/agg: 3
8b. Spöken kontroll: 5
8c. Spöken rädsla: 3
8d. Spöken nyfikenhet: 1
8e. Spöken kontakt: 1
9a. Lek 2 leklust: 4
9b. Lek 2 gripande: 3
10. Skott: 1

2007-11-09

GBG/Mölndal

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 2
Poäng: 151

2007-11-18

Kungälv

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 1
Poäng: 173,5

2008-01-05

Göteborg

Utställning Int.

SKK V:AKK

UKL: 2

2008-02-24

Kungsbacka

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 2
Poäng: 156,5

2008-03-23

Göteborg

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 2
Poäng: 155

2008-04-05

Lerum

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 1
Poäng: 174

2008-05-01

Alingsås

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 1: 1
Poäng: 165
Godkänt championat: LP1

2008-07-03

Stockholm

Utställning WDS 2008

SKK CS

ÖKL:   Sufficient

2008-07-11

Tvååker

Utställning Nat.

SKK

ÖKL: 3

2008-09-20

Lerum

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 2: 3
Poäng: 134,5

2008-09-26

GBG/Mölndal

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 2: 0
Poäng: 66,5

2008-10-06

Västra 

Viltspårprov

SSRK

Rörligt prov - Godkänd!

• Väder
Vind: Lätt Temp: +17
Terräng: Barrskog. Hygge. Kuperat.

Start/sträcka 1  
Vinkel 1 
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5/spårslut
Bloduppehåll - raksträcka
Spårningsförmåga
Arbetstempo

Självständighet
Spårtid
• Allmänt omdöme

Startar bra.
utm.
utm.
utm.
Blod uppehåll. Utm.
utm.
utm.
utm.
utm.
3
Utmärkt/God/Mindre god
Lämpligt/Mindre lämpligt/
Olämpligt
Helt självständig.
14 minuter
En hund som är lovande. Är ärlig i sitt spårarbete.

Anlagsklass - Godkänd!
GK

2008-11-16

Vänersborg

Viltspårprov

SSRK

Ordinarie prov
Öppen klass
Pris: 3

2008-11-15

Kungälv

Lydnadsprov Nat.

SBK

Klass 2: 3
Poäng: 103

2008-12-17

Västra

Viltspårprov

SBAK

Rörligt prov
Öppen klass
Pris: 1

2009-01-03

Västra

Viltspårprov

SBAK

Rörligt prov
Öppen klass
Pris: 2

2009-01-05

Göteborg

Utställning Nat.

SKK V:AKK

ÖKL: 2

2009-01-24

Utställning

Öppen klass
Pris: 1

2009-03-22

 

Viltspårprov

 SBAK

Viltspårchampion (SVCH)