Avelsrådet stoppar Lordchamp kennel
   

Under mina snart 12 år som uppfödare av Berner har jag varit mycket noga med att följa Svenska Sennenhundklubbens avels- och uppfödaretiska regler i min verksamhet. Vid klubbens senaste årsmöte i början av året antogs föreslagna ändringar gällande valpförmedling och avel. Det har vänt upp och ner på hela min tillvaro.

Sedan några år tillbaka lider jag av den allvarliga neurologiska sjukdomen MS (Multipel Skleros), vilket har gjort att mycket har förändrats i mitt vardagliga liv. Det har bland annat medfört att jag idag har stora problem med att köra bil längre sträckor. Nu förändras även möjligheten för mig som uppfödare i och med avelsrådet nya avelsregler.

I bestämmelserna framgår bland annat kravet på utställning för hundar som ska gå i avel. Jag har därför begärt dispens p g a min obotliga sjukdom. Jag har åberopat mina svårigheter att ta mig till utställningarna och att jag därmed har svårt att uppfylla de nya kriterierna för att vara med på såväl kennel- som valplistan.

Valpar

 
Personligen tycker jag dock att utställningar är jättekul, och min ambition är att försöka åka på så många som möjligt.

Mina hundar och min kennel är min rehabilitering, eftersom det inte finns några bromsmediciner för den typ av MS som jag har. De får mig att må bra och hitta en mening i livet.

Nu har avelsrådet avslagit min begäran om dispens. Rasklubben anser därmed att jag och Lordchamp kennel inte längre är en kennel som de kan rekommendera –efter mina ca 17 år i klubben och snart 12 år som uppfödare! Och allt detta för att jag har fått en obotlig sjukdom …

Adrienne Raask
 

 
Svaret från avelsrådet på min dispensansökan
 
   

Hej Adrienne,

Tack för ditt mail från den 30 oktober och din ansökan om dispens från kennel-/valplistans krav att endast använda avelsdjur som erhållit lägst kvalitetspris 2 i unghundsklass eller öppenklass. På grund av att du har sjukdomen MS har du svårt att ställa ut dina hundar på officiell utställning.

Avelsrådet har vid senaste avelsrådsmötet haft en omfattande diskussion om hur dispensansökningar skall hanteras och vilka kriterier som gäller för att avelsrådet skall lämna dispens. Avelsrådet anser att varje dispensansökan är unik och skall behandlas utifrån de förutsättningar som föreligger. Det finns dock ramar inom vilka avelsrådet kan verka. Avelsrådet är ansvarigt inför Svenska Sennenhundklubbens styrelse och i förlängningen också inför Svenska Kennelklubbens Avelskommitté och Centralstyrelse.
 

 

Avelsrådet har uppgift och mandat att följa och arbeta med Sennenhundrasernas användning i avel och utforma regler och rekommendationer som fastställs av Svenska Sennenhundklubbens årsmöte och styrelse. Det avelsrådet inte har kompetens och mandat för är att ha synpunkter på frågor som inte direkt rör hunden eller hundarna ifråga utan dess ägare. Din sjukdom är allvarlig och det beklagar vi djupt, men avelsrådet kan inte lämna en dispens enligt din ansökan på grund av ovanstående skäl. Avelsrådet har endast godkänt dispenser från kennel-/valplistan där det funnits godtagbara skäl att inte avelshunden ifråga har kunnat uppfylla listornas krav på utställningsmerit.

Med vänliga hälsningar

Avelsrådet


 

 
Deras motivation till avslaget på dispensansökan har jag fått följande kommentarer på från de som sett svaret;
 
Vad menar de med godtagbara skäl att inte avelshunden ifråga har kunnat uppfylla kravet?
 
• Att den är ful som stryk men ändå måste få gå i avel?
• Att den är så aggressiv att det inte går att ta med den på en utställning men att den är så snygg så att den måste få gå i avel?

Hur mycket kompetens behövs det för att förstå att du inte kan garantera att du kan ta dig till och från utställningar? Det handlar väl ändå om att bedöma dina hundar, inte att de ska göra en medicinsk bedömning.
 

 
Det vi också ställer oss frågande till är följande kommentar:

"... Det avelsrådet inte har kompetens och mandat för är att ha synpunkter på frågor som inte direkt rör hunden eller hundarna ifråga utan dess ägare. Din sjukdom är allvarlig och det beklagar vi djupt, men avelsrådet kan inte lämna en dispens enligt din ansökan på grund av ovanstående skäl. ..."

Om det nu är så som avelsrådet säger, att de inte har kompetens eller mandat att ha synpunkter på det som inte direkt rör hunden, hur kan de då avslå dispensansökan?

Vore det inte bättre att de för frågan vidare till den instans som är bättre lämpad att göra en rättvis bedömning utifrån det unika fallet? Eller åtminstone skicka tillbaka ansökan utan varken godkännande eller avslag, men med en rekommendation om vart vi ska vända oss för att kunna få en rättvis bedömning gjord, för det måste väl ändå finnas någon att vända sig till?

     

Ska avelsrådet få bestämma att jag inte har rätt att utöva min hobby bara för att jag fått en obotlig sjukdom?

Betraktas jag som mindre seriös bara för att min sjukdom begränsar mig i vissa situationer, trots att det inte på något sätt påverkar min möjlighet att ta hand om mina hundar och min kennel?
 

 

Måste man vara fullt frisk för att anses vara seriös, få ha djur och syssla med uppfödning/avel?

Jag har inte valt att få en sjukdom och kan därmed inte acceptera avslaget på min dispensansökan.
 


 

 
Den 20 november 2007 skickade mina föräldrar nedanstående skrivelse till Bernt Klingeborn i avelsrådet och SSHK:s ordförande Kenneth Edh (även ledamot i SKK:s domarkommitté) med anledning av deras svar.

 
HUR STÅR DET TILL AVELSRÅDET
?
 
 

TYVÄRR KAN INTE HUNDAR SJÄLVA KÖRA BIL!!!

När folk ringer för att köpa valp rekommenderar  Kennelklubben intresserade köpare att ta kontakt med respektive rasklubb.

Endast de på rasklubbens hemsida anses som seriösa kennlar och inga andra kan bli rekommenderade.

Sennenhundklubben har nyligen ändrat sina kriterier och därmed slår man undan benen för många seriösa kennlar, även för de som i många år har varit uppfödare och som till punkt och pricka har följt avelsrådets anvisningar.

Eftersom hundar inte själva kan köra bil, är de beroende av sin matte eller husse. Men om en frisk och friröntgad hund som är anmäld till utställning måste avstå från att
 

     

visa upp sig för att matte eller husse har blivit sjuka så blir avelsrådets dom att kenneln inte får vara med på rasklubbens kennel- respektive valplista eftersom man brutit mot reglerna. 

Innan Sennenklubben ändrade sina regler kunde en raskunnig person skriva en utställningskritik om hunden men nu gäller det att hunden själv ska åka flera mil för att få en bedömning på en officiell utställning för att inte kenneln ska anses vara oseriös.

En ren kränkning av alla seriösa kennelägare som kan råka ut för denna situation. 

Berit och Karl Ebbe Raask
beti@brevet.nu


 

 
Vi väntar fortfarande på ett svar från avelsrådet.

 

   

Upp     Hem