Röntgen för D-kullen
D-kullen fyllde 1 år den 30 januari och två dagar därefter var det så äntligen dags för Röntgen med stort R. Sex av de tio "valparna" begav sig till veterinären i Åkers Styckebruk. 

Denise och Devil röntgades före lunch och på eftermiddagen var det så Demiras, Douglas, Desirees och Dixies tur.

Hur det gick - ja, alla sex som röntgades under dagen samt Drömma och Donna som röntgats separat är friröntgade med A-höfter - allihop! Ett fantastiskt resultat.

Tre hundar i väntan på "domen"

Dessi och Demira väntar på sin tur

              

Dessi Dessi drogad Dixie Douglas Douglas
  

Hem